Close

Conversation Between AmberFade and tranvanngoc

1 Visitor Messages

  1. Ông Vũ Anh Đức, Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân, quận 12 cho biết, cống Cái Dù do phía Trung trung
    măng xông quang
    dây nối quang
    Module quang
    tâm chống ngập nước quản lư và hoàn toàn không có chuyện người dân phá hoại.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1