ชื่อ กลุ่ม ไลน์ : Shadow Era Thailand
แอด
bankgoodluck
บอกว่า shadow era นะครับ