Kaso Kailangan mo maglaro ng Marami. Kaming mgamatagal na dito ay masyado nang walang gana Kung maglaro ng CotC and DP cards. Hinihintay namin yung SF