mịa thấy ton card lởm h.....
ko hỉu cần bn SC để c cả bộ foil xD