Haiz, vẫn ấn tượng với em elementallist =))
Nhưng build 1 deck thuần cho em th tốn tiền qu -_-