mnh tn Dũng, nick SE l Chase Young, mnh mới chơi thi.
Sẵn ai c kinh nghiệm xin cho mnh hỏi hm bửa mnh c xem một trận đấu của nước ngoi thấy thằng hero human warrior n dng được l...