Mọi người giúp mình với,
Có ai biết cách record replay để được các video như mình xem các trận đánh shadow era trên youtube không?