cho mnh v với. hih. c vẻ mem Việt của shadow ẻa vẫn cn t nhỉ