Lord Gióng
^
^
^
Vote vote vote

rất bá đạo và nguy hiểm, rất truyền thống lại c̣n pha thêm chút hiện đại =))