các guild hiện có đều của các bạn quốc tế, nên bạn cần giao tiếp được tiếng anh để xin vào guild.
Sắp tới Việt Nam ḿnh có giải đấu + khá nhiều giải thưởng, welcome các bạn mới tham gia :)