5408
5409
5410


ใช้ได้นะ ใช้ lightning hunter ทำลาย Rain Delay เรา
ทำให้ลงใหม่ได้
Storm Coat นนี่เหมาะ กะ moonstalker มากๆ