ยังเล่นอยู่เรื่อยๆครับ ตอนนี้ไต่อยู่แถว200ตันแล้วคอมโบนี้ไม่น่าใช้ได้นะ Uprooted tree มีความสามารถคือ ถ้าตีไปโดนarmorของอีกฝั่ง damage ของ Uprooted tree จะไม่ลด ...