X́ tố – tṛ chơi đầy ma mị và kịch tính đă thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới. Một trong những ‘cao thủ’ nổi tiếng nhất không ai khác chính là Châu Tinh Tŕ. Trong bộ phim kinh điển...