GTD Poker là ǵ? Khái niệm về giải đấu GTD
GTD Poker là một loại giải đấu poker dựa trên ư tưởng giải thưởng tổng cộng được đảm bảo bởi nhà tổ chức. Các giải đấu GTD hứa hẹn một số tiền cố định cho...