ITM Poker l g? ITM (In The Money) l một thuật ngữ quan trọng trong poker, m chỉ việc một người chơi đạt được vị tr cao trong giải để nhận phần thưởng tiền mặt. Đạt ITM khng đơn thuần chỉ l c...