ngayon ko lang nakita to.

clear cache - burahin ang cache
back - bumalik
login - pumasok
cancel - kansel
submit - ipasa
play - maglaro
skip - laktawan
merchant - tindahan