Close

Conversation Between A5X and kthn231

1 Visitor Messages

 1. được thở phào nhẹ nhơm.
  kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  kiểm tra bảng cân đối kế toán
  báo cáo tài chính gồm những ǵ
  chi phí phát sinh trước khi thành lập
  cách tính và khấu trừ thuế tncn với lao động thử việc

  H́nh dáng của quang ảnh kia, hai tay chính là đang khép lại với nhau, kết xuất thành một thủ ấn phức tạp.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1