T́nh h́nh là ḿnh mới chơi tṛ này được vài ngày và bây giờ mới vào 4rom để đọc bài, th́ thấy topic ảm đạm quá đă lâu rồi h́nh như không c̣n ai sinh hoạt nữa th́ phải. Vậy ḿnh lập topic này để những ai c̣n chơi th́ vào báo danh rồi a e có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau ^^.