t́nh h́nh là ḿnh thấy từ lúc gamek giới thiệu game này em anh em VN chơi khá là đông đề nghị anh em dzô đây báo danh tên tuổi , giao lưu chút
Mà sao cái game này không có chat nhỉ ức quá