Ang mga Legendary Cards ba ay sa packs lang nakukuha?

Thanks!