ค่าสมัคร : 0 ฿
Prizes sponsor by
https://www.facebook.com/ShadowEraThailand
https://www.facebook.com/groups/BGK....oardgame.Shop/

วิธีสมัคร

https://www.facebook.com/ShadowEraThailand
https://www.facebook.com/groups/BGK....oardgame.Shop/


กฎ
Ban Card : None
Ban Hero : None
Card sets : CotC + DP


ของรางวัล
เป็นความลับ

วันรับสมัคร
จนกว่า คนจัดจะได้คนตามที่ต้องการ