Su với mar heaven ko chơi được trn test server ah? đang định lm 1 ci trn test m kiểu ny chắc thiếu người qu