Hi anh em,

Mnh thấy c 1 giải đấu giữa cc quốc gia với nhau ở đy

Mỗi nước sẽ cử 1 đại diện tham gia, nếu nhiều hơn 1 người đăng k cho 1 nước th sẽ đấu để chọn. Mọi người tham gia cho vui nh
Giải đấu sẽ diễn ra trong thng 1 năm 2012