Mấy bạn si Win7 cho em hỏi t. Sao trước em si XP ci Unity Web Player chạy server test đc m giờ si Win7 lại hok đc? C ai bị như em hok nhỉ? :eek: