Lu lắm mới "gặp" lại anh Khoa :))))
từ hồi giải Yugioh bn Vnzoom :D