h ḿnh mới bít game này và mới chơi hôm qua. mọi người giúp đỡ dùm. mới lv 5 :). wulzen có 1 vũ khhí duy nhất thôi ak. con elementalist k thấy vũ khí lun