Đng như tựa đề thread. Đi sau thời đại, hm qua mới biết đến game ny, m ln forum th hnh như mọi người đ d đm hết r ;) ;)
Liệu cn ai sống st khng nhể? :o