Tiếc là SE không được quảng bá mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam. Wulven đă không trú trọng phát triển ở Việt Nam mấy nên nhiều người cũng không biết. Các game tiếp theo của công ty có lẽ cũng chủ yếu...