ID : Merlinthemage
Đă từng xài Nishaven, giờ chuyển qua Elemantalis rồi :D