Close

Search:

Type: Posts; User: Bondary

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. View Post

    IGN ḿnh là MadBotany, rating th́ toàn loanh quanh 200 thôi, chả pvp mấy, chủ yếu toàn ngồi farm card, cũng xin một chân gọi là học tập.
    Ḿnh hay đọc forum, bác anhkhoa có ǵ update trong thread là...
  2. View Post

    Captured Prey và Now You're Mine, wulven ability, tạo nên khả năng board control tốt cho wulven deck. Captured Prey disable 1 ally vĩnh viễn, đồng nghĩa với không tấn công pḥng thủ được, không thể...
Results 1 to 2 of 2