รับฝากสั่งนะครับ คิดอัตรา 35บาทต่อ dollar เดี๋ยวจัดส่งให้เมื่อของมา