Bút đo pH Gondo
Hãng sản xuất: Gondo - Đ*i Loan
Model: 6011

- Khoảng đo: 0-14 pH
- Độ ch*nh xác: ±0.1+1 digit
- Độ phân giải: 0.1 pH
- Hiệu chuẩn 1 hoặc 2...