Close

Conversation Between Cwhittastic and khanhok

1 Visitor Messages

  1. công ty luật http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san ng thể chiến thắng, tồn tại vô địch.
    Nhưng ỹ nghĩ này trong ḷng bọn hắn lại bị Huyền Thiên vô t́nh phá vỡ.
    Huyền Thiên không chỉ đánh bại Dương Đỉnh Quân, phá vỡ thần thoại không thể chiến thắng của hắn, hơn nữa tu vị của Huyền Thiên vẫn chưa đạt tới Vơ Đạo cảnh thập trọng, chỉ có tu vị cửu trọng đă có thể vượt cấp đánh bại Dương Đỉnh Quân.
    Kết quả như vậy, đối với ư niệm của những đệ tử sùng bái Dương Đỉnh Quân mà nói không thể nghi ngờ là một loại tàn phá, lập tức sụp đổ. Nguồn tại http://Truyện FULL
    Để tử ủng hộ Dương Đỉnh Quân đều mặt không có chút máu, thần thoại trong ḷng vỡ tan, mà đệ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1