Close

Conversation Between darkcupid and Bao Ngoc

1 Visitor Messages

  1. Ḿnh mới chơi đc 5 ngày nhưng thấy game này rất thú vị. Mong anh em tạo lập 1 guild tốt và ổn định để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm. Đây là thông tin của ḿnh
    Tên nhân vật: CruelJenny
    Char: Nishaven + Gwenneth
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1