Close

Conversation Between AJEddy and tranvanngoc

1 Visitor Messages

  1. “Trước đây, cơ quan chức năng đă từng phát hiện một số người dân trồng rau muống ở nội đồng can thiệp vào
    măng xông quang
    dây nối quang
    Module quang
    hoạt động tự nhiên của cống. Đây là cống ngăn triều nhỏ, tự vận hành. Vào mùa triều cao, khi nước từ sông chảy vào rạch, cửa sẽ tự động đóng, ngăn không cho nước vào và mùa khô th́ ngược lại”, ông Dũng thông tin.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1