Close

Conversation Between #genncck[HSKHLLLHLLAS] and tienthanh9x

1 Visitor Messages

 1. Lỡ yu thương n cch chăm sc bưởi diễn dang dở đời ta.
  Ai đ qun ta m bưởi diễn sịn ta cn thương*
  (Trch sao qun cch bảo quản bưởi được lu o đu hay biết
  Nhớ thương rất cy ăn tri gi trị cao đnh la xa …)
  Trch ai qun t cch ghp bưởi diễn theo duyn mới*
  Bậu mnh ơi ! V cch trồng bưởi diễn lỡ xa nhau rồi*
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1